هدف از برگزاری تور:

  • آشنایی عموم علاقمندان، دانشجویان، مدرسین، اساتید دانشگاه، دانش آموزان، مدیران مدارس و … با کسب و کار های نوآورانه و نحوه عملکرد کسب و کارهای موفق درین عرصه
×