هدف از برگزاری:

  • ایجاد فرصت های تیم سازی استارتاپی
  • دیده شدن کسب و کارهای نوپا
  • تبادل تجربه های موفقیت و شکست
×